August 16: Kai Akua: 11 Mahi Mahi

Posted by on Aug 16, 2014 in Extreme Fishing Maui, Mahi Mahi Charter Fishing, Ono Deep Sea Fishing Maui | Comments Off on August 16: Kai Akua: 11 Mahi Mahi

August 16: Kai Akua: 10 Mahi Mahi

August 16: Kai Akua: 11 Mahi Mahi

Another big haul for the Kai Akua with Capt. Gene Jr. and Jason.